Obalovna Ostrava s.r.o.
 

Obalovna Ostrava s.r.o. - výroba asfaltových směsí a prodej asfaltu v Ostravě

Firma Obalovna Ostrava s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici svých mateřských firem - JANKOSTAV s.r.o. a SWIETELSKY stavební s.r.o.. Obalovna Ostrava s.r.o. se zabývá výhradně výrobou horkých obalovaných asfaltových směsí, které jsou produkovány na obalovně v Ostravě - Kunčicích. První obalovnu AMMANN 80 postavil pan Janko v roce 2007, další obalovna AMMANN / KOVINARSKA-WIBAU 120 byla uvedena do provozu na jaře roku 2012. Stávající nová obalovna ASKOM VS 3 TV je v provozu od roku 2016 a vyznačuje se ekologickým provozem a výkonem, který pokrývá potřeby smluvních i nepravidelných odběratelů.

Kompletní fotogalerie na instagram.com/ObalovnaOstrava

Všechny směsi jsou vyráběny dle platných norem - zejména pak ČSN EN 13108. Na obalovně je zaveden systém SŘV dle ČSN EN 13108 a QMS dle ČSN EN ISO 9001. Směsi jsou rovněž schváleny ze strany Ředitelství silnic a dálnic České republiky pro použití na vozovkách I. - III. třídy.

Seznam Prohlášení o vlastnostech

Aktuální nabídka nejčastěji vyráběných asfaltových směsí

Označení Asfalt Dříve Popis Vrstva
ACO 11+ 50/70 ABS asfaltový beton střednězrnný obrusná
ACO 8 50/70 ABJ asfaltový beton jemnozrnný obrusná
ACL 16S 50/70 ABH asfaltový beton hrubozrnný ložní
ACL 22S 50/70 ABVH asfaltový beton velmi hrubozrnný ložní
ACP 16S 50/70 OKS obalované kamenivo střednězrnné podkladní
ACP 22S 50/70 OKH obalované kamenivo hrubozrnné podkladní

Uvedené směsi je možno objednávat nejpozději do 6:30 v den požadovaného odběru.

Další směsi

Označení Asfalt Dříve Popis
ACO 11S 50/70 ABS asfaltový beton střednězrnný
ACL 22+ 50/70 ABVH asfaltový beton velmi hrubozrnný
ACP 16+ 50/70 OKS obalované kamenivo střednězrnné
ACP 22+ 50/70 OKH obalované kamenivo hrubozrnné
ACO 11S PMB 25/55-65 ABS mod. asfaltový beton střednězrnný modifikovaný
ACL 16S PMB 25/55-65 ABH mod. asfaltový beton hrubozrnný modifikovaný
ACL 22S PMB 25/55-65 ABVH mod. asfaltový beton velmi hrubozrnný modifikovaný
ACP 22S PMB 25/55-65 OKH mod. obalované kamenivo hrubozrnné modifikované
SMA 11 PMB 45/80-65 AKMS asfaltový koberec mastixový střednězrnný
MA 8 TSA 20/30 LAJ litý asfalt jemnozrnný
MA 11 PMB 10/40-65 LAS litý asfalt střednězrnný
MA 16 TSA 20/30 LAH litý asfalt hrubozrnný
a další

Uvedené směsi je nutné objednávat min. 1 týden před plánovaným odběrem a jsou vyráběny pro smluvní odběratele.

Další asfaltové směsi

Asfaltové směsi neuvedené výše jsme schopni vyrobit podle norem ČSN EN 13108. Nové směsi je však nutné objednávat min. měsíc před plánovaným odběrem.

[Přihlášení] © Obalovna Ostrava s.r.o., 2012 - 2024