Obalovna Ostrava s.r.o.
 

Obalovna Ostrava s.r.o. - výroba asfaltových směsí a prodej asfaltu v Ostravě

ZAHÁJENÍ VÝROBY V ROCE 2017

Zahájení výrobní sezóny v roce 2017 je plánováno na 22. března - v případě nepříznivého počasí bude začátek výroby podle potřeby posunut.

V případě zájmu o asfaltové směsi v roce 2017 prosím pište na v.marek@obalovna-ostrava.cz.

Děkuji za Vaši přízeň a těším se na další spolupráci,

V. Marek

Firma Obalovna Ostrava s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici svých mateřských firem - JANKOSTAV s.r.o. a SWIETELSKY stavební s.r.o.. Obalovna Ostrava s.r.o. se zabývá výhradně výrobou horkých obalovaných asfaltových směsí, které jsou produkovány na obalovně v Ostravě - Kunčicích. První obalovnu AMMANN 80 postavil pan Janko v roce 2007, další obalovna AMMANN / KOVINARSKA-WIBAU 120 byla uvedena do provozu na jaře roku 2012. Stávající nová obalovna ASKOM VS 3 TV je v provozu od roku 2016 a vyznačuje se ekologickým provozem a výkonem, který pokrývá potřeby smluvních i nepravidelných odběratelů.

Všechny směsi jsou vyráběny dle platných norem - zejména pak ČSN EN 13108. Na obalovně je zaveden systém SŘV dle ČSN EN 13108 a QMS dle ČSN EN ISO 9001. Směsi jsou rovněž schváleny ze strany Ředitelství silnic a dálnic České republiky pro použití na vozovkách I. - III. třídy.

Seznam Prohlášení o vlastnostech

Aktuální nabídka nejčastěji vyráběných asfaltových směsí

Označení Asfalt Dříve Popis Vrstva
ACO 11S 50/70 ABS asfaltový beton střednězrnný obrusná
ACO 8 50/70 ABJ asfaltový beton jemnozrnný obrusná
ACL 16S 50/70 ABH asfaltový beton hrubozrnný ložní
ACL 22S 50/70 ABVH asfaltový beton velmi hrubozrnný ložní
ACP 16S 50/70 OKS obalované kamenivo střednězrnné podkladní
ACP 22S 50/70 OKH obalované kamenivo hrubozrnné podkladní

Uvedené směsi je možno objednávat nejpozději do 6:30 v den požadovaného odběru.

Další směsi

Označení Asfalt Dříve Popis
ACO 11+ 50/70 ABS asfaltový beton střednězrnný
ACL 22+ 50/70 ABVH asfaltový beton velmi hrubozrnný
ACP 16+ 50/70 OKS obalované kamenivo střednězrnné
ACP 22+ 50/70 OKH obalované kamenivo hrubozrnné
ACO 11S PMB 25/55-65 ABS mod. asfaltový beton střednězrnný modifikovaný
ACL 16S PMB 25/55-65 ABH mod. asfaltový beton hrubozrnný modifikovaný
ACL 22S PMB 25/55-65 ABVH mod. asfaltový beton velmi hrubozrnný modifikovaný
ACP 22S PMB 25/55-65 OKH mod. obalované kamenivo hrubozrnné modifikované
SMA 11 PMB 45/80-50 AKMS asfaltový koberec mastixový střednězrnný
MA 11 PMB 10/40-65 LAS litý asfalt střednězrnný
a další

Uvedené směsi je nutné objednávat min. 1 týden před plánovaným odběrem.

Další asfaltové směsi

Asfaltové směsi neuvedené výše jsme schopni vyrobit podle norem ČSN EN 13108. Nové směsi je však nutné objednávat min. měsíc před plánovaným odběrem.

[Přihlášení] © Obalovna Ostrava s.r.o., 2012